مناقصات

مناقصات
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 102- 1401 «راهبری رفت و روب و نظافت شهری شهر جدید بینالود»1401/2/26 8:22:36
«فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 101-1401» «راهبری و نگهداری تاسیسات شهری شهر جدید بینالود»1401/2/18 13:34:27
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 113- 1400 «راهبری ایستگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر جدید بینالود»1400/12/24 5:39:32
«فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره 115-1400» «اجرای لکه گیری آسفالت و نوار حفاری معابر شهر جدید بینالود»1400/12/24 5:30:32
جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content