در اجرای طرح های عمرانی به دلیل گسترده بودن کار ، صرف هزینه های هنگفت ، اهمیت بالای زمان تحویل پروژه ، نیاز به دقت زیاد در اجرای پروسه های مختلف کار، دخیل بودن شرایط جوی در روند پیشرفت پروژه و …. لازم است که شرایط پیمان برای طرح های عمرانی به طور دقیق تعیین و مورد امضای طرفین قرارداد قرار گیرد ، تا در صورت بروز هر گونه اختلاف  بین طرفین قرارداد و اختلال در پیشرفت پروژه بر اساس قانون و مقررات مصوب برخورد گردد .
بستن قرارداد ( پیمان ) بین کارفرما ( مالک ) و پیمانکار ( مجری طرح ) روش پیمانکاری عمومی خواهد بود.