توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالود شهر جدید: بینالود
عنوان پروژه: کتابخانه بوستان خانواده با اعتبار هزینه شده :12.530 میلیون ریال
موقعیت پروژه در شهر: محله منظریه (مسکن مهر)                                                               مقیاس پروژه: محله ای
نام مشاور/طراح: مهندسین مشاور نقش ایوان طوس                                                              سال تهیه طرح: 1397
ضوابط عمومی قطعه کاربری زمین در طرح جامع:

فرهنگی-مذهبی

طرح تفصیلی:

فضای سبز

مصوبات موردی:

مساحت زمین  (کتابخانه به عنوان یک مورد از ساختمان های قابل احداث در فضای سبز به زیربنای حدود 220مترمربع و محوطه ای حدود 2000مترمربع، در زمین پارک خانواده با وسعت 28000 مترمربع جانمایی شده است)
درصد سطح اشغال طبقات طبق ضابطه: 5%

 

زیرزمین:

همکف:

 (0.8%) 220

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانی طبق ضابطه: 5% طبق طرح: حدود 0.8 درصد
تعداد طبقات طبق ضابطه: 1 طبق طرح: 1
زیربنای کل طبق ضابطه: 5 درصد مساحت زمین طبق طرح: 220
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشده کاربری ها و فعالیت های توصیه شده
سالن های مطالعه بانوان و آقایان، مخزن و نشریات و بخش کودک
مساحت کاربری ها در پروژه
ضوابط تامین پارکینگ کاربری ها تعداد پارکینگ طبق ضابطه تعداد پارکینگ طبق طرح موقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

پارکینگ بصورت سرباز و مشترک برای بوستان و کاربری های داخل آن پیش بینی شده
کل تعداد پارکینگ به ازای هر 500 مترمربع یک پارکینگ الزامی است 40
مساحت تقریبی پارکینگ حدود 1000مترمربع
ضوابط نماسازی نسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما A طبقات همکف و اول 10% مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاتر آجر سفال و سنگ
ضوابط توده گذاری عقب نشینی در طبقات در تمام جبهه ها بنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیسات اسکلت( فلزی، بتنی و…) تاسیسات مکانیکی
فلزی داکت اسپلیت
پیوست ها نقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…) عکس های سه بعدی انیمیشن تصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

دارد دارد ندارد دارد

گالری تصاویر