شهر جدید بینالود‌؛ شهر هوای پاک و آسمان آبی

شهر جدید بینالود‌ به‌ عنوان یکی‌ از‌ دو شهر جدید‌ منطقه‌ شهری مشهد مقدس‌ واقع‌ در استان خراسان رضوی‌ ، در راستای‌ جذب ‌بخشی از سرریز‌ جمعیت‌ دومین‌ کلان شهر پرجمعیت‌ کشور و نیز‌ ساماندهی‌ بخش‌ عمده ای از فعالیت های صنعتی‌ استان با حدود 3030 هکتار‌ وسعت شامل 1400 هکتار‌ بخش مسکونی‌ و 1630 هکتار بخش صنعتی‌ با افق‌ جمعیت‌ پذیری‌ 135 هزار نفر، در فاصله‌‌ 55 کیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ مشهد، درحاشیه محور مواصلاتی مشهد به‌ تهران و در مسیر جاده ‌تاریخی‌ ابریشم‌ و در دامنه جنوبی‌ رشته کوه بینالود‌ واقع‌ می باشد.

*قرارگرفتن این ‌شهر در محورهای‌ راهبردی‌ و مواصلاتی‌ مشهد- تهران، خطوط ریلی مشهد–تهران، مشهد–بافق‌-بندرعباس‌ و مشهد-سرخس‌-آسیای‌میانه‌ که‌ می‌تواند این‌ شهر را به‌ عنوان‌ یک‌ منطقه‌ مهم‌ استراتژیکی‌‌-گمرکی‌ و‌ با طبع‌ یک‌ قطب‌‌ بزرگ ‌تجاری‌ و اقتصادی‌ دراستان خراسان رضوی‌ تبدیل‌ نماید.
‌*از دیگر‌ ویژگی‌‌های‌ ممتازی‌ که این‌ شهر جدید را از دیگر‌ شهرهای‌ جدید کشور متمایز‌ می‌سازد، ‌ایجاد‌ اشتغال‌‌ قبل از اسکان‌ جمعیت‌ می‌باشد،که با‌نگاهی ‌‌به‌‌ شهرک ‌صنعتی ‌این‌ شهر وصنایع‌‌ فعال درآن از‌ جمله‌ کارخانه‌ ‌بزرگ ‌ایران‌ خودرو‌ خراسان و ده ها‌واحد تولیدی‌کوچک‌و بزرگ ‌‌‌دیگر ‌در خواهیم ‌یافت‌که درآینده ای‌نزدیک‌بینالود‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از‌ قطب‌های‌ صنعتی‌ استان و نیز‌ خواستگاه‌‌ اشتغال‌‌ توام با سکونت‌ تبدیل‌ خواهد شد .‌
*هوای‌ پاک و آسمان آبی‌ با‌ توجه به‌ رعایت‌ موارد‌ و اصول‌ زیست‌ محیطی‌ در جانمایی سایت صنعت و باد ملایم و دائمی ‌منطقه ‌و استفاده از این‌ انرژی‌ پاک جهت تولید‌ برق از‌طریق‌ نصب‌ توربین‌های ‌بادی .
*اهمیت‌ تاریخی‌ منطقه‌ و احداث‌ شهر در جوار‌ جاده ابریشم‌، وجود ابنیه‌های ‌تاریخی‌ و کاروانسراهای ‌متعدد در منطقه ‌مانند‌ رباط‌ تاریخی‌‌ فخرداود ‌با‌ حدود 700 سال قدمت.

گالری تصاویر