محمد مهدی دانش فر

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری

محمد مهدی دانشفر عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت عمران شهر جدید بینالود می باشد. مدرک تحصیلی وی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی است.

شماره تماس: 05133564220    داخلی 108       ایمیل سازمانی: m.daneshfar@ntdc.ir

محمد مهدی دانش فر متولد 1353/12/01 دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد: 1353/12/01 – تهران

سوابق علمی و فنی

1) کارشناسی حسابداری

سوابق اجرایی

1) کارشناس حسابداری شرکت عمران شهر جدید بینالود از فروردین 1385

2) رییس اداره حسابداری شرکت عمران شهر جدید بینالود از تیر 1386

3)مدیر مالی شرکت عمران شهر جدید بینالود از مهر 1390

4) رییس اداره مالی ، ذیحسابی و درآمدهای از اردیبهشت 1392

5) معاون مالی و اداری از اسفند 1395 تا کنون

6) عضو هیئت مدیره از دی 1397 تا کنون

گالری تصاویر