حمیدرضا یزدانی

 رییس هیئت مدیره و مدیر عامل

مهندس حمید رضا یزدانی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود می باشد.مدرک تحصیلی وی کارشناسی عمران می باشد.

شماره تماس: 05133564230

مشاهده پروفایل

محمد مهدی دانشفر

 عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری 

محمد مهدی دانشفر عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت عمران شهر جدید بینالود می باشد. مدرک تحصیلی وی کارشناسی حسابداری است.

شماره تماس: 05133564234

مشاهده پروفایل

محمد حسین یزدانی

عضو هیئت مدیره

محمد حسین یزدانی عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید بینالود می باشد. مدرک تحصیلی وی کارشناسی حقوق است.

شماره تماس: 05133564237

مشاهده پروفایل