محمد مهدی دانش فر

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری، از اسفند 1395 تا کنون به عنوان معاون مالی و اداری شرکت عمران شهر جدید بینالود می باشند

شماره تماس: 05133564220   داخلی 108      ایمیل سازمانی: m.daneshfar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

حمید رضا اولیایی

معاون فنی و اجرایی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی، از دی 1394 تا کنون به عنوان معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید بینالود می باشند

شماره تماس: 05133564220   داخلی 183     ایمیل سازمانی: h.oliai@ntdc.ir

مشاهده پروفایل