توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالود شهر جدید: بینالود
عنوان پروژه:  مسجد و حسینیه فخرداوود
موقعیت پروژه در شهر: محله فخرداوود شهر جدید بینالود                                              مقیاس پروژه: محلی
نام مشاور/طراح:  مهندسین مشاور ارگ بم کرمان                                                                                سال تهیه طرح:1387
ضوابط عمومی قطعه کاربری زمین در طرح جامع:

محدوده توسعه روستایی

طرح تفصیلی:

فرهنگی- مذهبی

مصوبات موردی:

مساحت زمین حدود 2700
درصد سطح اشغال طبقات طبق ضابطه:

50%

زیرزمین:

همکف:

(50%)1336.72

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانی طبق ضابطه: 100%                      طبق طرح:

حدود 50%

تعداد طبقات طبق ضابطه: 2 طبق طرح: 1
زیربنای کل طبق ضابطه: برابر مساحت زمین طبق طرح: 1336.72
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشده کاربری ها و فعالیت های توصیه شده
مساحت کاربری ها در پروژه علاوه بر مسجد کاربری دیگری پیشنهاد نشده
ضوابط تامین پارکینگ کاربری ها تعداد پارکینگ طبق ضابطه تعداد پارکینگ طبق طرح موقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

امکان پارک حاشیه­ای در معبر مجاور مسجد
کل تعداد پارکینگ
مساحت تقریبی پارکینگ
ضوابط نماسازی نسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما A طبقات همکف و اول حدود 15% مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاتر سنگ تراورتن و کاشی لعاب دار
ضوابط توده گذاری عقب نشینی در طبقات در تمام جبهه ها بنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیسات اسکلت (فلزی، بتنی و…) تاسیسات مکانیکی
بتنی بخاری صنعتی
پیوست ها نقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…) عکس های سه بعدی انیمیشن تصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

دارد ندارد ندارد دارد

گالری تصاویر