توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالود شهر جدید: بینالود
عنوان پروژه: مسجد امام رضا (ع)
موقعیت پروژه در شهر: محله منظریه (مسکن مهر)                                                               مقیاس پروژه: محله
نام مشاور/طراح: اوت                                                                                                                سال تهیه طرح: 1389
ضوابط عمومی قطعه کاربری زمین در طرح جامع:

تجاری

طرح تفصیلی:

فرهنگی- مذهبی

مصوبات موردی:

مساحت زمین 2524.13
درصد سطح اشغال طبقات طبق ضابطه:

50%

زیرزمین:

همکف: 373.55

(15درصد)

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانی طبق ضابطه: 100%                      طبق طرح: 20% (با احتساب سطح سرویس های بهداشتی)
تعداد طبقات طبق ضابطه: 2 طبق طرح: 1
زیربنای کل طبق ضابطه: برابر با مساحت زمین طبق طرح: 373.55
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشده کاربری ها و فعالیت های توصیه شده
مساحت کاربری ها در پروژه سرویس بهداشتی زنانه 50 مترمربع
سرویس بهداشتی مردانه 50 مترمربع
ضوابط تامین پارکینگ کاربری ها تعداد پارکینگ طبق ضابطه تعداد پارکینگ طبق طرح موقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

امکان پارک در حاشیه معابر اصلی و فرعی (بلوار امام خمینی و خیابان مهر) در مجاورت مسجد
کل تعداد پارکینگ
مساحت تقریبی پارکینگ
ضوابط نماسازی نسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما A طبقات همکف و اول 10% مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاتر سنگ تراورتن، کاشی سنتی با نقوش اسلامی
ضوابط توده گذاری عقب نشینی در طبقات در تمام جبهه ها بنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیسات اسکلت( فلزی، بتنی و…) تاسیسات مکانیکی
فلزی بخاری گازی و کولر آبی
پیوست ها نقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…) عکس های سه بعدی انیمیشن تصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

دارد ندارد ندارد دارد

گالری تصاویر