شرکت عمران شهر جدید بینالود با همکاری مهدهای کودک عاطفه ها ، طهورا، سیمرغ، بوستان و کوثر برگزار می نماید.

مسابقه نقاشی با موضوع نماز ویژه مهدهای کودک شهر جدید بینالود

دبیرخانه جشنواره : روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بینالود
مهلت تحویل آثار : 25 آذر 1398
محل تحویل آثار : روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بینالود
تکنیک و نوع کاغذ : آزاد

سایز کاغذ: A4

داوری آثار: 1398/09/28
اعلام آثار برتر و اهدای جوایز : 1398/09/30

لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=20382
کد خبر
20382