باگسترش شهر و ازدیادجمعیت شهرجدید بینالود ، ساکنین جهت رفع نیازهای روزمره مانند خرید مایحتاج ، انجام امور اداری ودفتری و…احتیاج به مکانی دارند که تمامی نیازهای خود را به صورت متمرکز مرتفع نمایند .لذا ایجاد مجتمع تجاری – ادرای با مساحت حدود 10000مترمربع با فضا های تجاری واداری به شکل مجزا علاوه بر رفع نیاز ایشان ، عامل موثری درساماندهی مشاغل وزیبا سازی شهر وهمچنین استقرار وتمرکز دستگاه های خدمات رسان خواهد بود.

مجتمع تجاری – ادرای با مساحت حدود 10000مترمربع با فضاهای تجاری واداری به شکل مجزا علاوه بر رفع نیاز

زیربنا  9906 متر مربع 
مساحت زمین 10000 متر مربع
طول جغرافیای پروژه 59.21
عرض جغرافیای پروژه 35.58
جمع مبلغ سرمایه گذاری 157,499,998,208 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 0%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=19930
کد خبر
19930