” مدارک مورد نیازجهت احراز شرایط متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن :
1ـ ارائه گواهی سابقه سکونت در شهرمحل تقاضا در پنج سال اخیر (گواهی اشتغال به کار ، گواهی تحصیلی فرزندان ، سابقه بیمه )
2ـ ارائه اصل کارت ملی متقاضی وافرداد تحت تکفل
3ـ ارائه اصل شناسنامه متقاضی وهمسر
4ـ ارائه گواهی کفالت (سرپرستی ) در صورت ضرورت
5ـ ارائه اصل سند مالکیت برای متقاضیان دارای زمین

متقاضیان محترم لطفاً بادردست داشتن اصل مدارک فوق وهمچنین فرم تکمیل شده تعهد نامه متقاضیان (فرم پیوست ) که دردفترخانه اسناد رسمی تائید شده است واسکن کلیه مدارک فوق در قالب یک عدد CD براساس جدول اعلام شده از سامانه به آدرس کیلومتر 55 اتوبان مشهد ـ نیشابور ـ شهرجدید بینالود ـ محله دلبران – بلوار بعثت ـ شرکت عمران شهرجدید بینالود مراجعه فرمایند .

دانلود: فرم تعهدنامه متقاضی

لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=20684
کد خبر
20684