سومین جلسه کمیته تحول و پیشرفت شهر جدید بینالود به ریاست دکتر حمید بنایی مشاور و نماینده معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده توسط شرکت عمران شهر جدید بینالود در حوزه های مختلف ، در مورد رسالت کمیته تحول و پیشرفت شهرهای جدید؛راهکارها ، مسیر تعالی شهر های جدید و دستورالعمل ها و اهداف مورد تاکید دکتر علیرضا جعفری معاون وزیر ومدیر عامل شرکت عمران شهر های جدید بحث و گفتگو شد.
شایان ذکر است بررسی میدانی شهر و بازدید از پروژه های روبنایی و زیربنایی در حال اجرا، خصوصا آماده سازی و تسطیح اراضی طرح نهضت ملی مسکن با حضور مشاور و نماینده معاون وزیر انجام گرفت .

لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=24575
کد خبر
24575