توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالود شهر جدید: بینالود
عنوان پروژه:  تجاری محله سامانیه
موقعیت پروژه در شهر: محله سامانیه                                                                               مقیاس پروژه: محله ای
نام مشاور/طراح: شرکت عمران شهر جدید بینالود                                                          سال تهیه طرح:1387
ضوابط عمومی قطعه کاربری زمین در طرح جامع:

مسکونی

طرح تفصیلی:

تجاری

مصوبات موردی:

مساحت زمین 3765 مترمربع
درصد سطح اشغال طبقات طبق ضابطه:

60%

زیرزمین:

همکف:

(30%)1100

اول:

دوم و بالاتر:

تراکم ساختمانی طبق ضابطه: 120%                                                 طبق طرح:

حدود 30%

تعداد طبقات طبق ضابطه: 2 طبق طرح: 1
زیربنای کل طبق ضابطه: 1.2 برابر مساحت زمین طبق طرح: 1100
عملکردها و فعالیت ها کاربری های و فعالیت های توصیه  نشده کاربری ها و فعالیت های توصیه شده
فعالیت های تجاری مقیاس محله
مساحت کاربری ها در پروژه علاوه بر واحدهابی تجاری کاربری دیگری پیشنهاد نشده
ضوابط تامین پارکینگ کاربری ها تعداد پارکینگ طبق ضابطه تعداد پارکینگ طبق طرح موقعیت پارکینگ

(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز)

پارکینگ روباز و بصورت عقب نشینی در حاشیه معبر
کل تعداد پارکینگ تأمین حداقل یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری منفرد 30 مترمربعی 28
مساحت تقریبی پارکینگ حدود 280 مترمربع
ضوابط نماسازی نسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما A طبقات همکف و اول حدود 70% مصالح پیشنهادی
طبقات دوم و بالاتر سنگ و سفال
ضوابط توده گذاری عقب نشینی در طبقات در تمام جبهه ها بنا در یک طبقه احداث شده
سازه و تاسیسات اسکلت (فلزی، بتنی و…) تاسیسات مکانیکی
فلزی بخاری و کولر آبی
پیوست ها نقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…) عکس های سه بعدی انیمیشن تصاویر پروژه

(در صورت اجرا)

دارد ندارد ندارد دارد

گالری تصاویر