بازدید مهندس غراوی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از شهر جدید بینالود.
به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بینالود مهندس غراوی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، روز گذشته از پروژه های روبنایی و زیربنایی اجرا شده و در دست اجرا شهر جدید بینالود بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدبینالود ،اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت انجام شد، ضمن بررسی پروژه های در دست اجرا ،با تعدادی از پیمانکاران در خصوص پروژه ها بحث و گفتگو شد.
در پایان مهندس غراوی ضمن مثبت ارزیابی کردن پروژه های انجام شده گفت: اقدامات موثر و خوبی در تکمیل زیرساخت ها و پروژه های روبنایی انجام شده.
عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید یکی از نقاط قوت شهر جدید بینالود را اجرای پروژه های روبنایی در منطقه جمعیت پذیر شهر دانست و افزود: باید به نحوی برنامه ریزی کنیم که تمام ساکنین شهر با کمترین فاصله از خدمات بهره مند شوند.
وی باتاکیدبر آمادگی شرکت برای احداث سهمیه تعیین شده مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن ادامه داد: باید با قید فوریت نسبت به شناسایی اراضی مناسب جهت احداث سهمیه مسکن اقدام شود و چنانچه موانعی در این خصوص وجود دارد برای شروع پروژه برطرف گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=23713
کد خبر
23713