برنامه زمانبندی مراجعه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن به شرکت عمران شهر جدید گلبهار

با عنایت به ثبت نام شما در سامانه طرح اقدام ملی مسکن و با توجه به اینکه در نظر است نسبت به ساماندهی شما در شهرهای جدید مجاور کلان شهر مشهد (بینالود و یا گلبهار) اقدام گردد , با در دست داشتن اصل مدارک خود و افراد تحت تکفل مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده در سایت binalood.ntdc.ir   و golbahar.ntdc.ir  , به محل شرکت عمران شهر جدید گلبهار مراجعه فرمایید . بدیهی است پاسخ گویی فقط در موعد مقرر انجام خواهد شد و عدم مراجعه به منزله انصراف شما از طرح مذکور خواهد بود.

لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=22530
کد خبر
22530