طرح اقدام ملی عرضه و تولید مسکن

طرح ملی.

*قرارگرفتن این ‌شهر در محورهای‌ راهبردی‌ و مواصلاتی‌ مشهد- تهران، خطوط ریلی مشهد–تهران، مشهد–بافق‌-بندرعباس‌ و مشهد-سرخس‌-آسیای‌میانه‌ که‌ می‌تواند این‌ شهر را به‌ عنوان‌ یک‌ منطقه‌ مهم‌ استراتژیکی‌‌-گمرکی‌ و‌ با طبع‌ یک‌ قطب‌‌ بزرگ ‌تجاری‌ و اقتصادی‌ دراستان خراسان رضوی‌ تبدیل‌ نماید.
‌*از دیگر‌ ویژگی‌‌های‌ ممتازی‌ که این‌ شهر جدید را از دیگر‌ شهرهای‌ جدید کشور متمایز‌ می‌سازد، ‌ایجاد‌ اشتغال‌‌ قبل از اسکان‌ جمعیت‌ می‌باشد،که با‌نگاهی ‌‌به‌‌ شهرک ‌صنعتی ‌این‌ شهر وصنایع‌‌ فعال درآن از‌ جمله‌ کارخانه‌ ‌بزرگ ‌ایران‌ خودرو‌ خراسان و ده ها‌واحد تولیدی‌کوچک‌و بزرگ ‌‌‌دیگر ‌در خواهیم ‌یافت‌که درآینده ای‌نزدیک‌بینالود‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از‌ قطب‌های‌ صنعتی‌ استان و نیز‌ خواستگاه‌‌ اشتغال‌‌ توام با سکونت‌ تبدیل‌ خواهد شد .‌
*هوای‌ پاک و آسمان آبی‌ با‌ توجه به‌ رعایت‌ موارد‌ و اصول‌ زیست‌ محیطی‌ در جانمایی سایت صنعت و باد ملایم و دائمی ‌منطقه ‌و استفاده از این‌ انرژی‌ پاک جهت تولید‌ برق از‌طریق‌ نصب‌ توربین‌های ‌بادی .
*اهمیت‌ تاریخی‌ منطقه‌ و احداث‌ شهر در جوار‌ جاده ابریشم‌، وجود ابنیه‌های ‌تاریخی‌ و کاروانسراهای ‌متعدد در منطقه ‌مانند‌ رباط‌ تاریخی‌‌ فخرداود ‌با‌ حدود 700 سال قدمت.

گالری تصاویر