از شرکت عمران شهر جدید بینالود در جشنواره شهید رجایی  خراسان رضوی  تقدیر به عمل آمد .

از شرکت عمران شهر جدید بینالود  به عنوان  دستگاه برترشاخص استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ نماز سال ۱۳۹۹ در جشنواره شهیدرجایی خراسان رضوی تقدیر گردید.

روز سه شنبه 4 آبان دربیست وچهارمین جشنواره شهید رجایی استان، از دستگاه های اجرایی برتر ارزیابی عملکرد سال  1399 خراسان رضوی در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ نمازقدردانی بعمل آمددکتر جمشیدی افزود: در بخش توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز هم اداره کل آموزش و پرورش، شرکت عمران شهر جدید بینالود، اداره کل بهزیستی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه های برتر شناخته شدند.

لینک کوتاه نوشته
https://binalood.ntdc.ir/?p=23914
کد خبر
23914