تماس با روابط عمومی

تلفن : ۲۸-۳۳۵۶۴۲۲۰ (۰۵۱)
نمابر : ۳۳۵۶۴۲۲۲ (۰۵۱)
صندوق پستی : ۱۳۶۷-۹۱۷۳۵
آدرس : کیلومتر ۵۵ اتوبان مشهد نیشابور، شهر جدید بینالود محله دلبران، بلوار بعثت